آخــرین اخــبار 

آخرین اخبار علمی به روز در حوزه موضوعات پزشکی در سراسر کشور

تــمامی اخــبار دانــشگاه

لینک تمامی اخبار

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

دانشکده علوم پزشکی سراب هیئت علمی متعهد خدمت جذب می کند.
1398/11/02
تعداد بازدید:44

نشست مشترک هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی سراب با خیران روستای استیلی

چند نفر از خیران روستای استیلی ضمن اهدای زمین خانه بهداشت فعلی به دانشکده علوم پزشکی بر ا»ادگی خود جهت همکاری های بیشتر
1398/10/25
تعداد بازدید:63

اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی درباره پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی درباره پذیرفته شدگان آزمون استخدامی
1398/10/23
تعداد بازدید:214

    اخبار و اطلاعیه ها