آخــرین اخــبار 

آخرین اخبار علمی به روز در حوزه موضوعات پزشکی در سراسر کشور

تــمامی اخــبار دانــشگاه

لینک تمامی اخبار

ضرورت ترسیم نقشه راه برای حوزه سلامت در سراب

نشست مشترک نماینده سراب با سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب و اعضای هیئت رئیسه با هدف بررسی مسائل حوزه سلامت برگزارشد
1398/02/02
تعداد بازدید:11

نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند

دکتر محمدحسین صومی به دست اندرکاران رسانه سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب توصیه کرد که با بیان بی کم و کاست حقایق نگذارند
1398/01/30
تعداد بازدید:15

دکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد

ئکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب معرفی شد.
1398/01/30
تعداد بازدید:21

    اخبار و اطلاعیه ها