روز قدس

آخــرین اخــبار 

آخرین اخبار علمی به روز در حوزه موضوعات پزشکی در سراسر کشور

تــمامی اخــبار دانــشگاه

لینک تمامی اخبار

فراخوان جذب هیئت علمی متعهد خدمت

دانشکده علوم پزشکی سراب هیئت علمی متعهد خدمت استخدام می کند.
1400/01/18
تعداد بازدید:237

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه
1399/12/29
تعداد بازدید:522

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24
1399/12/28
تعداد بازدید:692

    اخبار و اطلاعیه ها