در حال بارگذاری ...
آیین دانش آموختگی دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۹۸با حضور مجازی جناب دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت و پیام اختصاصی وی به دانشجویان برگزارشد. ۴۰نفر کارشناس پرستاری وارد عرصه تلاش و فعالیت شدند.
شنبه 13 خرداد 1402
 
در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 فروردين 1402
 
در حال بارگذاری ...
پنجشنبه 24 فروردين 1402
 
در حال بارگذاری ...
شنبه 19 فروردين 1402
 
در حال بارگذاری ...
شنبه 20 اسفند 1401
 
در حال بارگذاری ...
سه شنبه 9 اسفند 1401
 
123456