در حال بارگذاری ...
آیین دانش آموختگی دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۹۸با حضور مجازی جناب دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت و پیام اختصاصی وی به دانشجویان برگزارشد. ۴۰نفر کارشناس پرستاری وارد عرصه تلاش و فعالیت شدند.
شنبه 13 خرداد 1402