آرشیو

تلاش چندساعته برای نجات یک جوان و رهایی از چنگ مرگ

چاقوی جراحی دربرابر چاقوی ضارب

تلاش چندساعته برای نجات یک جوان و رهایی از چنگ مرگ

(207)

دکترمهدی خانی متخصص قلب بیمارستان امام ره سراب از نجات جان یک جوان روایت می کند.

سه شنبه 10 خرداد 1401
تلاش چندساعته برای نجات یک جوان و رهایی از چنگ مرگ

چاقوی جراحی دربرابر چاقوی ضارب

تلاش چندساعته برای نجات یک جوان و رهایی از چنگ مرگ

(207)

دکترمهدی خانی متخصص قلب بیمارستان امام ره سراب از نجات جان یک جوان روایت می کند.

سه شنبه 10 خرداد 1401
کارگاه نانو فناوری برگزارشد

درراستای شعارسال و اشنایی با فعالیت های دانش بنیان

کارگاه نانو فناوری برگزارشد

(233)

کارگاه فناوری با تدریس دکترای تخصصی نانو تکنولوژی برگزارشد.

دوشنبه 9 خرداد 1401
کارگاه نانو فناوری برگزارشد

درراستای شعارسال و اشنایی با فعالیت های دانش بنیان

کارگاه نانو فناوری برگزارشد

(233)

کارگاه فناوری با تدریس دکترای تخصصی نانو تکنولوژی برگزارشد.

دوشنبه 9 خرداد 1401
فرزندصالح گوهری بی همتاست

کارشناس مسائل دینی مطرح کرد:

فرزندصالح گوهری بی همتاست

(216)

اکرم مشهدی کارشناس مسائل دینی و تربیتی فرزندان چشمه های ابدی و جاودان برای والدین هستند.

يکشنبه 1 خرداد 1401
فرزندصالح گوهری بی همتاست

کارشناس مسائل دینی مطرح کرد:

فرزندصالح گوهری بی همتاست

(216)

اکرم مشهدی کارشناس مسائل دینی و تربیتی فرزندان چشمه های ابدی و جاودان برای والدین هستند.

يکشنبه 1 خرداد 1401
 خدمات تخصصی کلنیک بیمارستان امام ره به مردم را تشریح کرد

خدمات تخصصی کلنیک بیمارستان امام ره به مردم را تشریح کرد

(62)

مدیردرمانگاه تخصصی بیمارستان خدمات پزشکی و تخصصی دراین درمانگاه را تشریح کرد.

شنبه 31 ارديبهشت 1401
 خدمات تخصصی کلنیک بیمارستان امام ره به مردم را تشریح کرد

خدمات تخصصی کلنیک بیمارستان امام ره به مردم را تشریح کرد

(62)

مدیردرمانگاه تخصصی بیمارستان خدمات پزشکی و تخصصی دراین درمانگاه را تشریح کرد.

شنبه 31 ارديبهشت 1401
روزشمار هفته جمعیت

روزشمار هفته جمعیت

(3829)

پیام های هفته جمعیت اعلام شد.

يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
روزشمار هفته جمعیت

روزشمار هفته جمعیت

(3829)

پیام های هفته جمعیت اعلام شد.

يکشنبه 25 ارديبهشت 1401