آرشیو

هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

(256)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب هفته سلامت را فرصتی برای معرفی و انعکاس خدمات جهادگران سلامت عنوان کرد.

دوشنبه 12 ارديبهشت 1401
هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

(256)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب هفته سلامت را فرصتی برای معرفی و انعکاس خدمات جهادگران سلامت عنوان کرد.

دوشنبه 12 ارديبهشت 1401
ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

دکترنادی عنوان کرد:

ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

(257)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب نقش روانشناسان و مشاوران حوزه سلامت را در کاهش خشونت ها مورد تاکید قرارداد.

يکشنبه 11 ارديبهشت 1401
ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

دکترنادی عنوان کرد:

ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

(257)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب نقش روانشناسان و مشاوران حوزه سلامت را در کاهش خشونت ها مورد تاکید قرارداد.

يکشنبه 11 ارديبهشت 1401
ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

(109)

نماینده مردم سراب از نهایی شدن ایجاد مرکز انتقال خون در سراب خبرداد.

پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401
ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

(109)

نماینده مردم سراب از نهایی شدن ایجاد مرکز انتقال خون در سراب خبرداد.

پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401
ضرورت تداوم همکاری سپاه و دانشکده علوم پزشکی در طرح های سلامت جمعی

دکترنادی تاکید کرد:

ضرورت تداوم همکاری سپاه و دانشکده علوم پزشکی در طرح های سلامت جمعی

(277)

به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با فرمانده سپاه سراب دیدارکرد.

يکشنبه 4 ارديبهشت 1401
ضرورت تداوم همکاری سپاه و دانشکده علوم پزشکی در طرح های سلامت جمعی

دکترنادی تاکید کرد:

ضرورت تداوم همکاری سپاه و دانشکده علوم پزشکی در طرح های سلامت جمعی

(277)

به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با فرمانده سپاه سراب دیدارکرد.

يکشنبه 4 ارديبهشت 1401
تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

(138)

رئیس بیمارستان امام ره سراب از تجهیز بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام ره خبرداد.

يکشنبه 4 ارديبهشت 1401
تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

(138)

رئیس بیمارستان امام ره سراب از تجهیز بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام ره خبرداد.

يکشنبه 4 ارديبهشت 1401