آرشیو

اطلاعیه دعوت به تست بی ام آی و آمادگی جسمانی

اطلاعیه دعوت به تست بی ام آی و آمادگی جسمانی

اطلاعیه دعوت به تست بی ام آی و آمادگی جسمانی

(284)

.

شنبه 20 دي 1399
اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

(551)

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک مربوط به آزمون استخدام قرارداد کارمعین دانشگاه های علوم پزشکی

شنبه 6 دي 1399
اطلاعیه برای دانشجویان جدیدالورود 99 در خصوص ارسال مدارک ثبت نامی

اطلاعیه برای دانشجویان جدیدالورود 99 در خصوص ارسال مدارک ثبت نامی

(979)

دانشجویان جدیدالورد حداکثرتا تاریخ 25 آذرماه مدارک خود را به صورت پستی ارسال کنند.

يکشنبه 16 آذر 1399
نشست مجازی دانشجویان جدیداورد

نشست مجازی دانشجویان جدیداورد

(269)

نشست مجازی دانشجویان جدیدالورود با حضور دکترمجدی معاون آ»وزشی و پژوهشی برگزارمی شود

سه شنبه 4 آذر 1399
راه اندازی سیستم پکس تحت وب بیمارستان امام خمینی

راه اندازی سیستم پکس تحت وب بیمارستان امام خمینی

راه اندازی سیستم پکس تحت وب بیمارستان امام خمینی

(273)

بیمارستان امام خمینی سراب در جهت بهبود خدمات به مراجعه کنندگان محترم سیستم تحت وب پکس را جهت دسترسی آسان تر به نتایج رادیولوژی راه اندازی نموده است.

سه شنبه 4 آذر 1399
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول

(1240)

دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول به سامانه نوید مراجعه نمایند.

پنجشنبه 29 آبان 1399
زمان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالی

زمان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالی

(262)

زمان جدید ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 99 در سامانه انتقالی اعلام شد.

پنجشنبه 29 آبان 1399
اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

(723)

ارسال مدارک نظام وظیفه

شنبه 24 آبان 1399
اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

(4538)

نحوه ثبت نام از قبول شدگان

دوشنبه 12 آبان 1399
اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

(817)

استخدام شرکتی پرستار، نگهبان و خدمات

شنبه 19 مهر 1399