آرشیو

هفته جوانی جمعیت

هفته جوانی جمعیت

(19)

خانم دکترآرزوقنبری معاون فنی مراکز بهداشتی درمعیت کارشناسان ارشد سلامت خانواده و جمعیت و مشاورمذهبی با حضور در مرکز مشاوره ازدواج به مزدوجین حاضر دسته گلی به نشانه قدردانی جامعه سلامت  اهدا کرد.

شنبه 30 ارديبهشت 1402
مدیریت منابع کلید توسعه و تعالی

مدیریت منابع کلید توسعه و تعالی

(34)

دکتراکبرنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست کارگروه عدالت ، توسعه و تعالی سلامت  گفت:آنچه که در مدیریت مهم ارزیابی می شود مدیریت بهینه منابع و بهره وری بالا است.

شنبه 30 ارديبهشت 1402
 برگزاری کارگاه خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی با رویکرد جمعیتی

برگزاری کارگاه خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی با رویکرد جمعیتی

(42)

کارگاه خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی با رویکرد جمعیتی با حضور مجازی خانم دکتر ربابه نوری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران برگزارشد.

يکشنبه 24 ارديبهشت 1402
فراخوان پزشک خانواده

فراخوان پزشک خانواده

(151)

اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان سراب

دوشنبه 18 ارديبهشت 1402
فراخوان جذب هیئت علمی متعهد

فراخوان جذب هیئت علمی متعهد

(112)

دانشکده علوم پزشکی سراب هیئت علمی متعهد خدمت استخدام می کند.

شنبه 16 ارديبهشت 1402
بازدید دانش آموزان مدرسه فاطمه معصومه از دانشکده علوم پزشکی سراب

بازدید دانش آموزان مدرسه فاطمه معصومه از دانشکده علوم پزشکی سراب

(48)

دانش آموزان مدرسه فاطمه معصومه با حضور در دانشکده علوم پزشکی از نزدیک با رشته های پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ،بهداشت عمومی آشنا شدند.

دوشنبه 11 ارديبهشت 1402
پزشک خانواده شهری کلید خورد

پزشک خانواده شهری کلید خورد

(68)

با حضور مجازی دکترفرشیدی معاون بهداشتی وزارت بهداشت و درمان پزشک خانواده شهری  و نقش مهم آن در چرخه سلامت خانواده ها مورد تاکید قرارگرفت.

يکشنبه 10 ارديبهشت 1402
نشست معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و ریاست بیمارستان امام خمینی ره

نشست معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و ریاست بیمارستان امام خمینی ره

(38)

نشست معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و ریاست بیمارستان امام خمینی ره و اعضای کمیته برگزاری هفته سلامت برگزارشد.

يکشنبه 10 ارديبهشت 1402
تجهیز و راه اندازی کلینیک ناباروری

تجهیز و راه اندازی کلینیک ناباروری

(29)

تجهیز و راه اندازی کلینیک درمان ناباروری و نازایی  دردستورکارمعاونت درمان قراردارد.

يکشنبه 10 ارديبهشت 1402
نخستین جلسه کمیته صدور و تمدید پروانه های بهداشتی

نخستین جلسه کمیته صدور و تمدید پروانه های بهداشتی

(19)

نخستین جلسه کمیته صدور و تمدید پروانه های بهداشتی برای کارخانه های مواد غذایی با حضور ریاست دانشکده علوم پزشکی  برگزارشد.

يکشنبه 10 ارديبهشت 1402