آرشیو

نشست مجازی دانشجویان جدیداورد

نشست مجازی دانشجویان جدیداورد

(369)

نشست مجازی دانشجویان جدیدالورود با حضور دکترمجدی معاون آ»وزشی و پژوهشی برگزارمی شود

سه شنبه 4 آذر 1399
راه اندازی سیستم پکس تحت وب بیمارستان امام خمینی

راه اندازی سیستم پکس تحت وب بیمارستان امام خمینی

راه اندازی سیستم پکس تحت وب بیمارستان امام خمینی

(1798)

بیمارستان امام خمینی سراب در جهت بهبود خدمات به مراجعه کنندگان محترم سیستم تحت وب پکس را جهت دسترسی آسان تر به نتایج رادیولوژی راه اندازی نموده است.

سه شنبه 4 آذر 1399
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول

(1682)

دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول به سامانه نوید مراجعه نمایند.

پنجشنبه 29 آبان 1399
زمان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالی

زمان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالی

(537)

زمان جدید ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 99 در سامانه انتقالی اعلام شد.

پنجشنبه 29 آبان 1399
اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

(998)

ارسال مدارک نظام وظیفه

شنبه 24 آبان 1399
اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

(5059)

نحوه ثبت نام از قبول شدگان

دوشنبه 12 آبان 1399
اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

(1110)

استخدام شرکتی پرستار، نگهبان و خدمات

شنبه 19 مهر 1399
 لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات

اطلاعیه شماره 4

لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات

(628)

لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات

پنجشنبه 27 شهريور 1399
بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

دکترنادی عنوان کرد:

بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

(391)

دکتر نادی با انتشارپیامی روز بهورز را فرصتی برای بازگویی خدمات این قشر عنوان کرد.

چهارشنبه 12 شهريور 1399
اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

(371)

دعوت به مصاحبه تخصصی آزمون بهورزی

سه شنبه 11 شهريور 1399