آرشیو

نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده

نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده

(21)

نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور دکترمحمدمشکینی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.

يکشنبه 29 آبان 1401
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

(199)

دانشکده علوم پزشکی سراب در رشته PH,D اپیدمیولوژی هیات علمی متعهد خدمت می پذیرد

چهارشنبه 25 آبان 1401
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

(199)

دانشکده علوم پزشکی سراب در رشته PH,D اپیدمیولوژی هیات علمی متعهد خدمت می پذیرد

چهارشنبه 25 آبان 1401
حضور  مسئولین ارشد شهرستانی در خوابگاه پسرانه حکیم

حضور مسئولین ارشد شهرستانی در خوابگاه پسرانه حکیم

(155)

امام جمعه،فرماندار و جمعی از مسئولان ارشد شهرستان از خوابگاه حکیم دانشکده بازدید کردند.

سه شنبه 24 آبان 1401
برگزاری اولین کارگاه علمی پروپوزال نویسی

برگزاری اولین کارگاه علمی پروپوزال نویسی

(34)

کارگاه پروپوزال نویسی،با حضور استاد مدرس و دانشجویان برگزار شد.

چهارشنبه 18 آبان 1401
ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب تاکید کرد:

ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

(206)

دردانشکده علوم پزشکی سراب دانشجویان مستعد و علاقمند و نیز استادان پای کار و فعال آمادگی کامل دارند تا با حمایت های معاونت تحقیقات این بخش را تقویت کنند.

سه شنبه 17 آبان 1401
ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب تاکید کرد:

ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

(206)

دردانشکده علوم پزشکی سراب دانشجویان مستعد و علاقمند و نیز استادان پای کار و فعال آمادگی کامل دارند تا با حمایت های معاونت تحقیقات این بخش را تقویت کنند.

سه شنبه 17 آبان 1401
نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب  با دکترباقری فرد معاون آموزشی  وزیر بهداشت و درمان

نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب با دکترباقری فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت و درمان

(198)

تجهیز و توسعه خدمات اموزشی در دانشکده علوم پزشکی سراب مورد تاکید قرارگرفت.

دوشنبه 16 آبان 1401
نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب  با دکترباقری فرد معاون آموزشی  وزیر بهداشت و درمان

نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب با دکترباقری فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت و درمان

(198)

تجهیز و توسعه خدمات اموزشی در دانشکده علوم پزشکی سراب مورد تاکید قرارگرفت.

دوشنبه 16 آبان 1401
فراخوان جذب هیات علمی متعهد به خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

فراخوان جذب هیات علمی متعهد به خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

(545)

فراخوان جذب متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی برای رشته های مختلف اعلام شد.

سه شنبه 3 آبان 1401