آرشیو

معرفی سرپرست جدید مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب

معرفی سرپرست جدید مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب

(451)

آیین تکریم و معارفه مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.

شنبه 19 شهريور 1401
معرفی سرپرست جدید مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب

معرفی سرپرست جدید مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب

(451)

آیین تکریم و معارفه مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.

شنبه 19 شهريور 1401
تالیف کتاب رضایت مندی شغلی و منابع انسانی

تالیف کتاب رضایت مندی شغلی و منابع انسانی

(283)

دکتر نادی، رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب رضایت مندی شغلی را گام مهمی در پیشبرد اهداف سازمانی عنوان کرد

يکشنبه 13 شهريور 1401
تفاهم نامه دانشکده علوم پزشکی سراب با نهاد کتابخانه های شهرستان سراب

به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

تفاهم نامه دانشکده علوم پزشکی سراب با نهاد کتابخانه های شهرستان سراب

(242)

با اجرای طرح الو کتاب همه اعضا می توانند کتاب ها را در محل کار خود دریافت کنند.

يکشنبه 13 شهريور 1401
پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

(62)

روز بهورز، یادآور تلاش دلسوزانه و صادقانه  خدمتگزارانی است که تمام اوقات خود را وقف خدمات رسانی به خلق خدا می کنند. 

يکشنبه 13 شهريور 1401
پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

(62)

روز بهورز، یادآور تلاش دلسوزانه و صادقانه  خدمتگزارانی است که تمام اوقات خود را وقف خدمات رسانی به خلق خدا می کنند. 

يکشنبه 13 شهريور 1401
پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

(62)

روز بهورز، یادآور تلاش دلسوزانه و صادقانه  خدمتگزارانی است که تمام اوقات خود را وقف خدمات رسانی به خلق خدا می کنند. 

يکشنبه 13 شهريور 1401
بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

(435)

کارشناس وزراتی با هدف اعتباربخشی و بررسی سنجه های اموزشی بیمارستان از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.

چهارشنبه 26 مرداد 1401
بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

(435)

کارشناس وزراتی با هدف اعتباربخشی و بررسی سنجه های اموزشی بیمارستان از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.

چهارشنبه 26 مرداد 1401
بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

(435)

کارشناس وزراتی با هدف اعتباربخشی و بررسی سنجه های اموزشی بیمارستان از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.

چهارشنبه 26 مرداد 1401