آرشیو

اهدای لوح سپاس به خانواده شهید مدافع سلامت سراب

از طرف وزیر بهداشت و درمان

اهدای لوح سپاس به خانواده شهید مدافع سلامت سراب

(390)

در مراسم لاله های سپید از خانواده شهید انصاری تجلیل شد

سه شنبه 28 تير 1401
بازدید کارشناسان نظارت بردرمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی سراب

بازدید کارشناسان نظارت بردرمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی سراب

(1392)

بازرسان نظارت بردرمان روند ارائه خدمات سلامت دربیمارستان امام خمینی ره سراب را بررسی کردند.

دوشنبه 6 تير 1401
بازدید کارشناسان نظارت بردرمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی سراب

بازدید کارشناسان نظارت بردرمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی سراب

(1392)

بازرسان نظارت بردرمان روند ارائه خدمات سلامت دربیمارستان امام خمینی ره سراب را بررسی کردند.

دوشنبه 6 تير 1401
اهدای 50لیتر خون در یک روز

اهدای 50لیتر خون در یک روز

(1372)

شهروندان سرابی در ادامه طرح شکرانه سلامت من با اهدای خون بیش از 110کیسه خون اهدا کردند.

يکشنبه 5 تير 1401
اهدای 50لیتر خون در یک روز

اهدای 50لیتر خون در یک روز

(1372)

شهروندان سرابی در ادامه طرح شکرانه سلامت من با اهدای خون بیش از 110کیسه خون اهدا کردند.

يکشنبه 5 تير 1401
انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت

انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت

(847)

مدیر پشتبانی و رفاه دانشکده علوم پزشکی سراب به عنوان عضو کارگروه بازنگری دردستورالعمل های خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان نظام سلامت منصوب شد.

يکشنبه 5 تير 1401
انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت

انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت

(847)

مدیر پشتبانی و رفاه دانشکده علوم پزشکی سراب به عنوان عضو کارگروه بازنگری دردستورالعمل های خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان نظام سلامت منصوب شد.

يکشنبه 5 تير 1401
برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

(1616)

بهورز روستای اسبفروشان خدمت به مردم را مهمترینت هدف یک بهورز عنوان کرد.

يکشنبه 22 خرداد 1401
برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

(1616)

بهورز روستای اسبفروشان خدمت به مردم را مهمترینت هدف یک بهورز عنوان کرد.

يکشنبه 22 خرداد 1401
تجلیل از سلامت یاران حوزه ورزش

تجلیل از سلامت یاران حوزه ورزش

(733)

طی مراسمی از سلامت یاران حوزه ورزش و جوانان در دهه کرامت تجلیل شد.

يکشنبه 22 خرداد 1401