آرشیو

ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

(253)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور در فرمانداری سراب گزارشی از فعالیت های سه ماهه دانشکده علوم پزشکی سراب در حوزه های مختلف را ارائه کرد.

دوشنبه 19 دي 1401
ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

(253)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور در فرمانداری سراب گزارشی از فعالیت های سه ماهه دانشکده علوم پزشکی سراب در حوزه های مختلف را ارائه کرد.

دوشنبه 19 دي 1401
اسامی پذیرفته شدگان نیروی خدماتی بیمارستان امام خمینی (ره) سراب

اسامی پذیرفته شدگان نیروی خدماتی بیمارستان امام خمینی (ره) سراب

(316)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دی ماه 1401 جذب نیروی خدماتی بیمارستان امام خمینی ره سراب اعلام شد.

يکشنبه 18 دي 1401
اسامی پذیرفته شدگان نیروی خدماتی بیمارستان امام خمینی (ره) سراب

اسامی پذیرفته شدگان نیروی خدماتی بیمارستان امام خمینی (ره) سراب

(316)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دی ماه 1401 جذب نیروی خدماتی بیمارستان امام خمینی ره سراب اعلام شد.

يکشنبه 18 دي 1401
تاکید نماینده سراب بر اثربخش بودن  سیاست های وزرات بهداشت در حضور نیروهای متخصص در شهرستان ها

تاکید نماینده سراب بر اثربخش بودن سیاست های وزرات بهداشت در حضور نیروهای متخصص در شهرستان ها

(201)

نماینده سراب بر حمایت کامل مجلس و نمایندگان از برنامه های وزارت بهداشت در توسعه و تعالی سلامت تاکید کرد.

دوشنبه 5 دي 1401
نشست مشترک شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب

نشست مشترک شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب

(299)

به مناسبت هفته بسیج نشست مشترک سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب با اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی شهدای گمنام برگزار شد.

دوشنبه 7 آذر 1401
نشست مشترک شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب

نشست مشترک شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب

(299)

به مناسبت هفته بسیج نشست مشترک سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب با اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی شهدای گمنام برگزار شد.

دوشنبه 7 آذر 1401
اطلاعیه /استخدام کمک پرستار در بیمارستان سراب

اطلاعیه /استخدام کمک پرستار در بیمارستان سراب

(659)

بیمارستان سراب تعدادی کمک پرستار به صورت شرکتی و از طریق آزمون جذب می کند.

جمعه 4 آذر 1401
اطلاعیه /استخدام کمک پرستار در بیمارستان سراب

اطلاعیه /استخدام کمک پرستار در بیمارستان سراب

(659)

بیمارستان سراب تعدادی کمک پرستار به صورت شرکتی و از طریق آزمون جذب می کند.

جمعه 4 آذر 1401
دیدار رئیس محترم دانشکده با فرمانده سپاه سراب به مناسبت هفته بسیج

دیدار رئیس محترم دانشکده با فرمانده سپاه سراب به مناسبت هفته بسیج

(294)

رییس دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت هفته بسیج، در سپاه پاسداران ناحیه سراب با فرمانده سپاه سراب دیدار کرد.

سه شنبه 1 آذر 1401