آرشیو

واکسیناسیون درسراب بالاتر از میانگین کشوری است

واکسیناسیون درسراب بالاتر از میانگین کشوری است

(261)

از جمعیت زیر ۱۸سال سراب حدود ۲۱.۵درصد حداقل دوز اول واکسن را دریافت کردند.

پنجشنبه 18 شهريور 1400
اطلاعیه تحویل مدارک پرونده پرسنلی (آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399)

تحویل مدارک پرونده پرسنلی (آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399)

اطلاعیه تحویل مدارک پرونده پرسنلی (آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399)

(772)

تحویل مدارک پرونده پرسنلی (آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399)

يکشنبه 31 مرداد 1400
قابل توجه  پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 24/11/1399 سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 24/11/1399 سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 24/11/1399 سازمان سنجش آموزش کشور

(638)

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 24/11/1399 سازمان سنجش آموزش کشور

سه شنبه 12 مرداد 1400
مناقصه آژانس دانشکده علوم پزشکی سراب

مناقصه آژانس دانشکده علوم پزشکی سراب

مناقصه آژانس دانشکده علوم پزشکی سراب

(169)

مناقصه آژانس دانشکده علوم پزشکی سراب

سه شنبه 5 مرداد 1400
اطلاعیه دریافت مدارک آزمون استخدام قرارداد کار معین مورخ 1399/7/24

اطلاعیه دریافت مدارک آزمون استخدام قرارداد کار معین مورخ 1399/7/24

اطلاعیه دریافت مدارک آزمون استخدام قرارداد کار معین مورخ 1399/7/24

(509)

اطلاعیه دریافت مدارک آزمون استخدام قرارداد کار معین مورخ 1399/7/24

دوشنبه 28 تير 1400
فراخوان بهترین پژوهش ها در حوزه کووید-19 در سطح کشوری و کلان منطقه ای

فراخوان بهترین پژوهش ها در حوزه کووید-19 در سطح کشوری و کلان منطقه ای

فراخوان بهترین پژوهش ها در حوزه کووید-19 در سطح کشوری و کلان منطقه ای

(122)

فراخوان بهترین پژوهش ها در حوزه کووید-19 در سطح کشوری و کلان منطقه ای

شنبه 5 تير 1400
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت

(288)

دانشکده علوم پزشکی سراب هیات علمی متعهد خدمت استخدام می کند.

پنجشنبه 20 خرداد 1400
   قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون پیمانی مورخه 24/11/99 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون پیمانی مورخه 24/11/99 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

(578)

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون پیمانی مورخه 24/11/99 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400
فراخوان جذب هیئت علمی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیئت علمی متعهد خدمت

(485)

دانشکده علوم پزشکی سراب هیئت علمی متعهد خدمت استخدام می کند.

چهارشنبه 18 فروردين 1400
اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

(732)

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

جمعه 29 اسفند 1399