آرشیو

 خدمات تخصصی کلنیک بیمارستان امام ره به مردم را تشریح کرد

خدمات تخصصی کلنیک بیمارستان امام ره به مردم را تشریح کرد

(52)

مدیردرمانگاه تخصصی بیمارستان خدمات پزشکی و تخصصی دراین درمانگاه را تشریح کرد.

شنبه 31 ارديبهشت 1401
روزشمار هفته جمعیت

روزشمار هفته جمعیت

(3801)

پیام های هفته جمعیت اعلام شد.

يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
روزشمار هفته جمعیت

روزشمار هفته جمعیت

(3801)

پیام های هفته جمعیت اعلام شد.

يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

(236)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب هفته سلامت را فرصتی برای معرفی و انعکاس خدمات جهادگران سلامت عنوان کرد.

دوشنبه 12 ارديبهشت 1401
هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

هفته سلامت فرصتی برای معرفی خدمات جهادگران سلامت است

(236)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب هفته سلامت را فرصتی برای معرفی و انعکاس خدمات جهادگران سلامت عنوان کرد.

دوشنبه 12 ارديبهشت 1401
ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

دکترنادی عنوان کرد:

ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

(234)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب نقش روانشناسان و مشاوران حوزه سلامت را در کاهش خشونت ها مورد تاکید قرارداد.

يکشنبه 11 ارديبهشت 1401
ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

دکترنادی عنوان کرد:

ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

(234)

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب نقش روانشناسان و مشاوران حوزه سلامت را در کاهش خشونت ها مورد تاکید قرارداد.

يکشنبه 11 ارديبهشت 1401
ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

(82)

نماینده مردم سراب از نهایی شدن ایجاد مرکز انتقال خون در سراب خبرداد.

پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401
ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

(82)

نماینده مردم سراب از نهایی شدن ایجاد مرکز انتقال خون در سراب خبرداد.

پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401
ضرورت تداوم همکاری سپاه و دانشکده علوم پزشکی در طرح های سلامت جمعی

دکترنادی تاکید کرد:

ضرورت تداوم همکاری سپاه و دانشکده علوم پزشکی در طرح های سلامت جمعی

(255)

به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با فرمانده سپاه سراب دیدارکرد.

يکشنبه 4 ارديبهشت 1401