آرشیو

فراخوان جذب هیئت علمی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیئت علمی متعهد خدمت

(110)

دانشکده علوم پزشکی سراب هیئت علمی متعهد خدمت استخدام می کند.

چهارشنبه 18 فروردين 1400
اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

(422)

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

جمعه 29 اسفند 1399
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24

(597)

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24

پنجشنبه 28 اسفند 1399
اطلاعیه ثبت نام در سامانه ملی مدیریت دانش

اطلاعیه ثبت نام در سامانه ملی مدیریت دانش

اطلاعیه ثبت نام در سامانه ملی مدیریت دانش

(163)

اطلاعیه ثبت نام در سامانه ملی مدیریت دانش

پنجشنبه 28 اسفند 1399
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود فوریتهای پزشکی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود فوریتهای پزشکی

(204)

دانشجویان فوریتهای پزشکی ورودی 99 به سامانه نوید مراجعه کنند.

سه شنبه 14 بهمن 1399
اعلام نتایج اولیه آزمون موسسه کار آفرینان آوا سلامت

اعلام نتایج اولیه آزمون موسسه کار آفرینان آوا سلامت

اعلام نتایج اولیه آزمون موسسه کار آفرینان آوا سلامت

(308)

نتایج اولیه آزمون استخدامی رشته های خدمات، نگهبان و پرستاری موسسه کارآفرینان آوا سلامت اعلام شد.

پنجشنبه 2 بهمن 1399
اطلاعیه دعوت به تست بی ام آی و آمادگی جسمانی

اطلاعیه دعوت به تست بی ام آی و آمادگی جسمانی

اطلاعیه دعوت به تست بی ام آی و آمادگی جسمانی

(263)

.

شنبه 20 دي 1399
اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

(527)

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک مربوط به آزمون استخدام قرارداد کارمعین دانشگاه های علوم پزشکی

شنبه 6 دي 1399
اطلاعیه برای دانشجویان جدیدالورود 99 در خصوص ارسال مدارک ثبت نامی

اطلاعیه برای دانشجویان جدیدالورود 99 در خصوص ارسال مدارک ثبت نامی

(934)

دانشجویان جدیدالورد حداکثرتا تاریخ 25 آذرماه مدارک خود را به صورت پستی ارسال کنند.

يکشنبه 16 آذر 1399
نشست مجازی دانشجویان جدیداورد

نشست مجازی دانشجویان جدیداورد

(251)

نشست مجازی دانشجویان جدیدالورود با حضور دکترمجدی معاون آ»وزشی و پژوهشی برگزارمی شود

سه شنبه 4 آذر 1399