آرشیو

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول

(699)

دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول به سامانه نوید مراجعه نمایند.

پنجشنبه 29 آبان 1399
زمان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالی

زمان ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالی

(81)

زمان جدید ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 99 در سامانه انتقالی اعلام شد.

پنجشنبه 29 آبان 1399
اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

(499)

ارسال مدارک نظام وظیفه

شنبه 24 آبان 1399
اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

اطلاعیه ثبت نام از ورودی های جدید

(4308)

نحوه ثبت نام از قبول شدگان

دوشنبه 12 آبان 1399
اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

(526)

استخدام شرکتی پرستار، نگهبان و خدمات

شنبه 19 مهر 1399
 لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات

اطلاعیه شماره 4

لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات

(333)

لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات

پنجشنبه 27 شهريور 1399
بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

دکترنادی عنوان کرد:

بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

(133)

دکتر نادی با انتشارپیامی روز بهورز را فرصتی برای بازگویی خدمات این قشر عنوان کرد.

چهارشنبه 12 شهريور 1399
اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

(187)

دعوت به مصاحبه تخصصی آزمون بهورزی

سه شنبه 11 شهريور 1399
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت

(135)

.

پنجشنبه 6 شهريور 1399
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

(426)

.

يکشنبه 26 مرداد 1399