تاریخ : پنجشنبه 27 شهريور 1399
کد 103

اطلاعیه شماره 4

لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات

لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهورزی پس از بررسی اعتراضات
با توجه به اعتراضات مطرح شده توسط تعدادی از داوطلبین، کمیته پذیرش بهورزی در مورخ 99/6/23 تشکیل و مجددا امتیاز آزمونهای کتبی و مصاحبه و نتایج تمامی افراد شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفت و لیست نهایی اصلاحی پذیرفته شدگان اعلام می گردد.

برای مشاهده نتایج نهایی کلیک کنید