تاریخ : شنبه 24 آبان 1399
کد 106

اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

ارسال مدارک نظام وظیفه
با توجه به شیوع ویروس کرونا لطفا مدارک نظام وظیفه خود را تا تاریخ 99/08/26 (معافیت تحصیلی رشته قبولی دانشگاه) به ایمیل Fs.sarab@yahoo.com ارسال نمایید. در صورت عدم موفقیت در دریافت معافیت تحصیلی از پلیس 10+ شهر خود، کلیه مدارک اعم از کارنامه قبولی، برگه آماده خدمت و معافیت دانش آموزی را ایمیل نمایید.
در ضمن به اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان جدید الورود قسمت مقررات وظیفه عمومی مراجعه گردد.