تاریخ : پنجشنبه 15 شهريور 1397
کد 11

نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

مدیران مفداهای علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراب راهکارهای ارتقا مفداها را بررسی کردند.

دکتر امیر عباس مجدی معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سراب در دومین نشست هماهنگی و هم اندیشی مفداهای منطقه شمالغرب کشور عنوان کرد: مفداهای کشور می توانند بازخورد برنامه ها و سیاست های راهبردی مدیران راصادقانه بازتاب دهند و مرجع خوبی برای تصمیم گیری بر اساس شواهد برای مدیران باشند.

 

وی افزود: امروزه برای پرورش و رشد دانشجویان نیازمند دلایل منطقی، تخصصی و علمی برای توضیح سیاست های مدیران و بازخورد این سیاست ها به جامعه دانشجویی هستیم تا با تشریح اصولی این سیاست ها امکان نقد و نظردهی توسط دانشجویان به طور اصولی و علمی فراهم شود.

 

مجدی تصریح کرد: می شود گفت مسئولیت اصلی مفداها تشریح جو دانشگاه ها به به صورت اصولی و با زبان علمی برای جامعه دانشگاهی است، این موضوع یاری رسان مدیران در تعیین سیاست های مدیریتی بر اساس شواهد خواهد بود و مدیران می توانند با سنجش اصولی بازخورد سیاست های راهبردیشان برای تعیین مسیر آینده مدیریتشان تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

 

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سراب ادامه داد: مفداها باید بتوانند فضای تفکر نقادانه را بر دانشگاه ها حاکم کنند و وقتی گزارش ها علمی، اصولی و صادقانه باشد قدمی به سمت نقد منصفانه خواهد بود.

 

وی در آخر از مدیران مسئول مفداهای منطقه شمالغرب کشور خواست با اتحاد و انسجام با یکدیگر برای پیشبرد و ارتقا مفداهای منطقه شمالغرب بکوشند و در ادامه گفت: از دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتظار می رود در این موضوع پیشگام باشد.
 

 

لازم به ذکر است نشست هم اندیشی و هماهنگی پایگاه های اطلاع رسانی مفدا منطقه شمالغرب کشور به میزبانی دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور مدیران مسئول و فعالان پایگاه های اطلاع رسانی مفدا تبریز، مفدا ارومیه ، مفدا سراب ، مفدا اردبیل و مفدا مراغه برگزارشد.