تاریخ : شنبه 6 دي 1399
کد 112

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک

اطلاعیه معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک مربوط به آزمون استخدام قرارداد کارمعین دانشگاه های علوم پزشکی
بسمه تعالی
پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی قرارداد کار معین (ویژه ی دانشگاه های علوم پزشکی) مورخه 99/7/24 از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی درج شده در آگهی، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده، در وقت اداری به آدرس: خیابان امام خمینی-ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب- اتاق کارگزینی (شماره 10) مراجعه نمایند.