تاریخ : سه شنبه 14 بهمن 1399
کد 115

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود فوریتهای پزشکی

دانشجویان فوریتهای پزشکی ورودی 99 به سامانه نوید مراجعه کنند.
به اطلاع دانشجویان فوریتهای پزشکی ورودی 99 می رساند دروس نیمسال دوم در سامانه نوید ارائه خواهد شد؛ فلذا با مراجعه به سایت دانشکده و صفحه معاونت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی به سامانه نوید در قسمت آموزش مجازی وارد شده  و با وارد کردن کد ملی بعنوان نام کاربری و sp123456 بعنوان رمز عبور وارد سامانه نوید شده و دروس خود را مشاهده نمایید. در ضمن می توانید از فایل آموزشی نوید  در سامانه استفاده نمایید.