تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1399
کد 117

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه 99/11/24
با توجه به اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدام پیمانی مورخه  99/11/24 (سازمان سنجش آموزش کشور) ضروری است متقاضیانی که دارای کارنامه دعوت به بررسی مدارک می باشند، مدارک استخدامی خود را مطابق فایل پیوست آماده نموده و حداکثر تا تاریخ 1400/01/10از طریق اداره پست به آدرس: سراب-خیابان امام خمینی(ره)-ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی-اتاق شماره 10 (کارگزینی) ارسال نمایند. تاکیدا اعلام می گردد هیچ گونه مدارکی از داوطلبان به صورت حضوری پذیرفته نخواهد شد.

جهت دریافت متن کامل آگهی کلیک کنید