تاریخ : شنبه 5 تير 1400
کد 122

فراخوان بهترین پژوهش ها در حوزه کووید-19 در سطح کشوری و کلان منطقه ای

فراخوان بهترین پژوهش ها در حوزه کووید-19 در سطح کشوری و کلان منطقه ای

فراخوان بهترین پژوهش ها در حوزه کووید-19 در سطح کشوری و کلان منطقه ای
تمامی اطلاعات مربوط به شرکت و انتخاب در فراخوان بهترین پژوهش های کووید-19 درلینک زیر موجود می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده تماس بگیرید.

مراحل شرکت در فراخوان
پروتکل اجرایی برنامه بهترین های پژوهش