تاریخ : شنبه 24 شهريور 1397
کد 13

آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی

متقاضیان با مراجعه به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی فرم قیمت و شرایط را دریافت کنند
به گزارش وبداسراب، آگهی برگزاری مناقصه به شرح زیر صادر شد.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد قراردادهای دانشکده علوم پزشکی واقع در ستاد مرکزی دانشکده مراجعه کنند.