تاریخ : پنجشنبه 18 شهريور 1400
کد 131

واکسیناسیون درسراب بالاتر از میانگین کشوری است

از جمعیت زیر ۱۸سال سراب حدود ۲۱.۵درصد حداقل دوز اول واکسن را دریافت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،«دکتر نادی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراب »گفت: از امروز واکسیناسیون گروه های هدف شامل معلمان، اساتید، قضات، رانندگان حمل و نقل عمومی، کارمندان بانک ها، دیابتی ها(بالای 45 سال که در سامان سیب پرونده الکترونیکی دارند) و خبرنگاران و اصحاب رسانه شروع شده ضمن اینکه واکسیناسیون گروه سنی بالای 55 سال نیز در حال اجراست. 

جایگاه رتبه سراب در کشور عالی است.
وی افزود: ازجمعیت بالای 18 سال سراب، حدود ۲۱.۵ درصد واکسینه شدند و از کل 26750 دوز واکسن توزیع شده تاکنون 26392 تزریق شده و از این تعداد 20227 دوز اول و 6165 نفر هر دوز اول و دوم را دریافت کردند.

دکتر نادی تصریح کرد سراب هم اینک در ارزیابی وزارت بهداشت ،سراب در جایگاه رتبه 9 کشوری قرار دارد،توضیح اینکه رتبه های 9-1 مربوط به استانهای جنوبی کشور است که واکسیناسیون در سنین پایین تر صورت می گیرد. 
براین اساس طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان وضعیت واکسیناسیون به قرار زیر است :


 جمعیت بالای 65 سال سراب 82/91 درصد (رتبه 8 کشوری)
رده سنی 65-60 سال سراب 77/61 درصد (رتبه 4 کشوری)
و در رده سنی 60-55 تاکنون 55/77 درصد (رتبه 6 کشوری)

دکترنادی از اهتمام و تلاش دکتربایرامی معاون بهداشتی و مجموعه همکاران مرکز واکسیناسیون دراین زمینه تشکر کرد.