تاریخ : يکشنبه 4 مهر 1400
کد 134

زمان ثبت نام ورودی های جدید

زمان ثبت نام از ورودی های جدید به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
با تبریک به پذیرفته شدگان دانشکده علوم پزشکی سراب به اطلاع می رساند زمان ثبت نام و مدارک موردنیاز جهت ثبت نام به زودی از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.