تاریخ : پنجشنبه 4 فروردين 1401
کد 144

حمایت از تولید و اشتغال آفرینی

دانشکده علوم پزشکی سراب به عنوان یک نهاد علمی؛اموزشی و پژوهشی آمادگی کامل دارد تا از ایده های خلاقانه و طرح های اشتغال آفرینی حمایت کند.

دکتراکبرنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب  درگفتگو با وب دا سراب درمورد شعار امسال که از طرف مقام معظم رهبری انتخاب و به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی تاکید شده است گفت:دانشکده علوم پزشکی سراب به عنوان یک نهاد علمی؛اموزشی و پژوهشی آمادگی کامل دارد تا از ایده های خلاقانه و طرح های اشتغال آفرینی حمایت کند.
وی به مرکز مهارت افزایی  و کمیته تحقیقات دانشجویی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی اشاره و تاکید کرد:به منظور تقویت و ایجاد شرکت های دانش بنیان کارگروه ویژه ای در دانشکده علوم پزشکی تشکیل و دران تلاش خواهد شد دراین حوزه دستاوردهای ملموسی ایجادشود.
مرکز ناباوری و کمک به فرزند آوری در بیمارستان سراب
دکترنادی از اجرایی شدن ایجاداین مرکز با اعتبار اولیه ۵میلیارد ریال خبرداد و خاطرنشان کرد :بزودی اطلاعات تکمیلی دراین مورد دراختیار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت