تاریخ : دوشنبه 15 فروردين 1401
کد 146

اطلاعیه ثبت نامه بیمه تکمیلی

همکارانی که تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را دارند تا 22فروردین فرم را تکمیل کنند.
همکاران محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب
 
موضوع: بیمه درمان تکمیلی
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند : بیمه درمان تکمیلی همکاران دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب با بیمه آتیه سازان حافظ برای سال 1401 منعقد شده است ؛ لذا همکاران متقاضی ( رسمی – پیمانی – قراردادی ) فرم ثبت نام پیوست را حداکثر تا تاریخ 22/1/1401 تکمیل و در بیمارستان امام خمینی (ره) سراب به حسابداری ( آقای عزیزنیا - 43225110) و در ستاد دانشکده به اداره امور پشتیبانی و رفاهی ( آقای باقرلوئی – 43240817 ) تحویل نمایند .
با این توضیح که شروع قرارداد از تاریخ 1/12/1400 لغایت 30/11/1401 می باشد .
من بعد همکاران جهت دریافت هزینه های پزشکی انجام شده ، مستقیما" به دفتر بیمه آتیه سازان حافظ واقع در سراب – خیابان فردوسی غربی – بعد از بانک ملت – دفتر پیشخوان آقای فتح اله زاده ( شماره تلفن: 43235251 – همراه : 09144318917 ) مراجعه نمایند .

شرح تعهدات
حق بیمه
فرم ثبت نام