تاریخ : شنبه 20 فروردين 1401
کد 154

اطلاعیه تغییر مکان تجمیع واکسیناسیون در سراب

محل مرکز واکسیناسیون شهرستان سراب به مرکز بهداشتی شماره 5 شهری انتقال یافت.
وبدا سراب:طبق اعلام معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سراب محل مرکز تجمیع واکسیناسیون سراب از مجتمع ورزشی آموزش و پرورش به مرکز بهداشتی شماره 5 شهری واقع در خیابان شهید بهشتی کوچه گلستان (پشت کتابخانه عمومی سراب)انتقال یافت.
بر این اساس از شهروندانی که تاکنون واکسیناسیون خود را تکمیل نکردند درخواست می شود نسبت به واکسیناسیون خود در جهت کنترل بیماری کووید 19 اقدام کنند.
  • واحد ارجاع دهنده دانشگاه علوم پزشکی سراب