تاریخ : يکشنبه 21 فروردين 1401
کد 158

مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان آزمون دفترخدمات سلامت

دفترخدمات سلامت در سراب ایجاد می شود.
به گزارش وبدا سراب،طبق اعلام معاونت توسعه ؛جلسه مصاحبه حضوری از پذیرفته شدگان مرحله اول ایجاددفاترخدمات سلامت با حضور نماینده ای وزارت بهداشت  برگزارشد.
 در شهرستان سراب   یک نفر برای ایجاد  دفتر خدمات سلامت پذیرفته خواهد شد.
آزمون مرحله اول در دی ماه به صورت سراسری برگزار و سه نفر جهت مصاحبه حضوری معرفی شده بودند