تاریخ : يکشنبه 25 شهريور 1397
کد 16

در نشست صمیمی با مذیرحراست نظام پرستاری کشور

تاکید رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب بر استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی شهرستان سراب

دکترابهری بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان سرابی ساکن در اقصی نقاط کشور درجهت توسعه و تعالی منطقه تاکید کرد.
به گزارش وبدا سراب،دکتر علیرضا ابهری رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب در نشست صمیمی با دکتر رسول عیوض زاده مدیر نظام پرستاری کشور گفت:توسعه و تعالی دانشکده علوم پزشکی سراب می تواند در توسعه و شکوفایی منطقه درعرصه های اقتصادی،علمی،فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
وی با تاکید بر تعامل همراهی و همکاری با همه اصحاب فکر و اندیشه به خصوص فرهیختگان منطقه و سرابی های ساکن در اقصی نقاط عالم اظهارکرد: بزودی جلسه همفکری با نخبگان سرابی ساکن در تهران برگزارمی شود تا بتوانیم درجهت توسعه دانشکده از ظرفیت این عزیزان نیز بهره ببریم.
 در این نشست،دکتر رسول عیوض زاده مدیر حراست نطام پرستاری کشور که اصالتی سرابی داردخطاب به دکترابهری گفت: با تمام توان و ظرفیت امادگی دارم تا با رایزنی و صحبت با نخبگان سرابی به خصوص اعضای جامعه پزشکی ،درجهت توسعه نهال نوپای دانشکده علوم پزشکی سراب گام بردارم و باید در این زمینه فارغ از جناح بندی ها و سلیقه های مختلف در هدف مشترک که تعالی دانشکده است،تلاش شود.
وی پیشرفت های اخیر در حوزه سلامت شهرستان را مورد تحسین قرارداد.