تاریخ : سه شنبه 23 فروردين 1401
کد 160

ارتقا خدمات دندانپزشکی در دانشکده علوم پزشکی سراب

در حال حاضر در یازده مرکز بهداشتی خدمات دندانپزشکی ارائه می شود.
به گزارش وبدا سراب "فریده خوش صورت کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سراب گفت:در حال حاضر واحد بهداشت دهان و دندان در معاونت بهداشتی فعال بوده و تعداد ۹ نفر دندانپزشک در یازده  مرکز بهداشتی درمانی شامل مراکز شهری شماره ۱ ۲ و ۳ رو روستای اسبفروشان ابرغان بیرجند اردها بهرمان شهرهای مهربان،دوزدوزان وشربیان فعالیت می‌کنند.
وی یاداورشد:با حمایت های دکترنادی ،ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب ف این مراکز مجهز به تمام وسایل دندانپزشکی بوده و خدمات ارائه شده شامل ترمیم 1و2و3 سطحی، کامپوزیت 1و2و3 سطحی ،جرم گیری فیشور سیلانت(شیارپوش) ،پالپوتومی، خارج کردن دندان و فلوراید تراپی می باشد. 
در مورد نحوه مراجعه افراد ابتدا باید ویزیت از طریق دندان پزشکان صورت گرفته و سپس با تعیین وقت ، خدمات مورد نظر ارائه می شود.