تاریخ : چهارشنبه 24 فروردين 1401
کد 164

نشست اعضای انجمن اسلامی با ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب

در نشست دکترنادی با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مسائل حوزه دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.
درنشست دکترنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب با اعضای شورای مرکزی تشکل انجمن اسلامی که به درخواست این انجمن صورت گرفت مسائل و موضوعات حوزه دانشجویی مطرح شد.
دکترنادی دراین نشست برنقش محوری دانشجویان در رشد و بالندگی دانشگاه تاکید کرد و افزود:با مشارکت دانشجویان و اساتید تلاش داریم تادرمورد ارتقا سطح خدمات دهی رفاهی و آموزشی و فرهنگی  به دانشجویان  اقدامات موثری انجام دهیم .
دراین نشست دبیر انجمن اسلامی خواستار مساعدت در برگزاری برنامه کتابخوانی شد و پاره ای از مطالبات دانشجویی را مطرح کرد.