تاریخ : يکشنبه 25 شهريور 1397
کد 17

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی سراب

کلیه قبولین رشته های بهداشت عمومی ،علوم آزمایشگاهی و پرستاری جهت ثبت نام به دانشکده علوم پزشکی سراب مراجعه کنند.
با تبریک به پذیرفته شدگان رشته های دانشکده علوم پزشکی سراب به اطلاع میرساند که ثبت نام به صورت حضوری درروزهای یکشنبه اول مهر و دوشنبه دوم مهر ماه از ساعت 8 صبح لغایت 15 عصردر محل دانشکده علوم پزشکی حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی و فرهنگی واقع در خیابان امام خمینی ره نرسیده به میدان 7 تیر  خواهد بود.
شروع کلاس ها نیز برای وردوی های جدید از روز سه شنبه سوم مهرماه خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات در مورد اسکان و خوابگاه  شماره تماس 04143237426 و جهت کسب اطلاعات از مسائل آموزشی شماره تماس 04143237981 می باشد.

مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه حضوری جهت  ثبت نام معاونت آموزشی:
1-اصل شناسنامه و 4سری کپی از تمام صفحات آن.
2-اصل کارت ملی و 4 سری کپی از دو طرف آن.
3 -قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده. 12 عدد)
4-اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت آن به همراه4 سری کپی.
5-اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن به همراه ی4 سری کپی.
6-اصل ریزنمرات سه ساله متوسطه با مهر و امضا دبیرستان وکپی آن.
7-اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی و کپی آن.
8-رسید تائیدیه دیپلم و رسید تائیدیه پیش دانشگاهی.
9-دریافت، تکمیل و امضای فرم های تعهدات آموزش رایگان، اطلاعات دانشجویی و فرم تعهدنامه رفتار و پوشش حرفه ای )
پذیرفته شدگان با در دست داشتن کپی مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی به دفتر پیشخوان دولت مراجعه فرمایند و درخواست صدور تاییدیه مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی از آموزش وپرورش محل تحصیل خود برای پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی سراب به آدرس سراب ،خیابان امام خمینی ره  نرسیده به میدان 7 تیر،0بیمارستان قدیم) دانشکده علوم پزشکی سراب حوزه معاونت آموزشی کدپستی 4543154717 درخواست نمایند.

12-اصل حکم مرخصی سالانه یا مرخصی بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت. تبصره :دارندگان مدرک کاردانی الزم است اصل یا گواهی مدرک دوره کاردانی، مدرک پایان طرح برای رشته هایی که دارای طرح نیروی انسانی می باشند را ارایه نمایند .