تاریخ : دوشنبه 29 فروردين 1401
کد 170

قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت در دانشکده علوم پزشکی سراب تشکیل شد

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: باید هشدارهای کارشناسان درمورد بحران جمعیت را جدی گرفت.
به گزارش وبدا سراب"دکتراکبرنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب" در نخستین جلسه قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت گفت: هشدارهای بحران پیری جمعیت کاملا جدی است و همه ما به عنوان یک ایرانی وظیفه داریم به سهم خود برای حل این بحران و افزایش نرخ رشد جمعیت تلاش کنیم 
وی با اشاره به اینکه با تشکیل این قرارگاه درهردانشگاه اجرای بندهای قانون تعالی سلامت و جوان سازی جمعیت عملیاتی می شود بر ضرورت تلاش همه اعضاء درحوزه های فعالیت خود تاکید کرد و افزود:اطلاع رسانی ،فرهنگ سازی و توجیه خانواده ها به داشتن فرزند بیشتر درکنارحمایت های پیش بینی شده درقانون می تواند کارساز باشد.
وی یاداورشد:باید هرپایگاه بهداشت و سلامت ،مرکزی برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ فرزنداوری باشدو از هرفرصتی برای تبیین موضوع باید استفاده شود.
در ادامه دکترآرزو قنبری معاون فنی معاونت بهداشتی بخش هایی از قانون جوانی جمعیت را تشریح و مقررشد تا کارگروههای تخصصی در این زمینه تشکیل شود.