تاریخ : يکشنبه 4 ارديبهشت 1401
کد 171

تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

رئیس بیمارستان امام ره سراب از تجهیز بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام ره خبرداد.
به گزارش وبدا سراب"دکترمهدی متفکرآزادرئیس بیمارستان امام خمینی ره سراب گفتک با خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز به ارزش 2میلیارد ریال بخش فیزیوتراپی بیمارستان  مجهز شده و خدمات ارائه شده به مردم دراین بخش بهبود یافته است.
وی افزود:با جذب یک نفر خانم فیزیوتراپیست هم اینک در این بخش دو کارشناس خانم و اريالا مشغول ارائه خدمات فیزیوتراپی می باشند.