تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1401
کد 184

درراستای شعارسال و اشنایی با فعالیت های دانش بنیان

کارگاه نانو فناوری برگزارشد

کارگاه فناوری با تدریس دکترای تخصصی نانو تکنولوژی برگزارشد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب "به همت معاونت اموزشی و پزوهشی دانشکده علوم پزشکی سراب،کمیته تحقیقات و مرکز توسعه خدمات آموزشی  کارگاه یک روزه نانو فناوری برای دانشجویان و استادان برگزارکرد.

این گزارش حاکی است دکتربهزادناصری در این کارگاه مطالبی در مورد موضوع کارگاه بیان کرد این کارگاه و کارگاههای مشابه درراستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و شعارسال در زمینه آشنایی دانشجویان و استادان با نحوه فعالیت های دانش بنیان از طرف کمیته تحقیقات دانشکده برنامه ریزی شده است.