تاریخ : يکشنبه 5 تير 1401
کد 189

انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت

مدیر پشتبانی و رفاه دانشکده علوم پزشکی سراب به عنوان عضو کارگروه بازنگری دردستورالعمل های خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان نظام سلامت منصوب شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب ،طی حکمی از سوی مدیرکل پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت، « عبدالرضا وکیل آزاد سرابی » به عنوان « عضو کارگروه بازنگری و اجرایی نمودن دستورالعمل خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان نظام سلامت » منصوب شد.
در متن حکم نصرت اله ظفری، خطاب به « وکیل آزاد » آمده است :
 
 
با عنایت به برگزاری شانزدهمین همایش مدیران محترم امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ 26/۰۲/1401 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و تشکیل کارگروه های تخصصی، به موجب این ابلاغ بعنوان «عضو کارگروه بازنگری و اجرایی نمودن دستورالعمل خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان نظام سلامت» منصوب می‌شوید. امید است ضمن تعامل همه جانبه با دبیر و سایر مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور ارتقاء خدمات پشتیبانی و رفاهی اقدام نمایید.