تاریخ : سه شنبه 28 تير 1401
کد 199

نشست تخصصی آموزشی درمورد بیماری وبا دربیمارستان سراب برگزارشد

به همت مرکز مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی و با حضور کادر درمانی بیمارستان نشست آموزشی توجیهی درمورد التور برگزارشد.
به منظور حساس سازی و افزایش آگاهی پرسنل مرکز بهداشتی و درمانی در خصوص شناسایی به موقع موارد مشکوک به آبله میمونی و التور جلسه آموزشی تشکیل  داده شد .
در این جلسه دکتر اطمینان بخش رئیس گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی ، در مورد علائم کلینیکی قابل تشخیص بیماری ،شیوع ،درمان ،نحوه پیشگیری و تشخیص بیماری  و دستوالعمل نمونه گیری از موارد مشکوک به آبله میمونی مطالبی را بیان کرد.

 وی همچنین کلیاتی در زمینه بیماری التور و تمهیدات و تدابیر لازم جهت کنترل و شیوع بیماری ارائه کرد و افزود:هدف از تشکیل جلسه یادآوری اقدامات مورد نیاز با راهکارهای علمی و عملی جهت پیشگیری و مراقبت بیماری التور و ایجاد هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف سازمان برای پیشگیری و مقابله با شیوع احتمالی بیماری وبا در سال جاری می باشد.
این پزشک مسئول ، التور را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بیماریزای پاندمیک در جهان مطرح و گفت:تمامی کشورها در سرتاسر جهان به نحوی  با بیماری وبا با شدت و حدت متفاوتی در گیر هستند. از آنجا که کنترل بیماری راحت تر از درمان آن است بنابراین در سراسر جهان استراتژی پیشگیری و کنترل بیماری مورد توجه قرار دارد. در همه کشورها تلاش می شود که پیشگیری در مقابل عوامل بیماریزا ازجمله التور در اولویت برنامه های سیستم بهداشتی و درمانی قرار گیرد.