تاریخ : شنبه 8 مرداد 1401
کد 213

بازدید میدانی ناظران و کارشناسان حوزه سلامت کودکان وزرات بهداشت از معاونت بهداشتی

مرکز رشد و تکامل کودکان در سراب برای گروه هدف تست بیلی انجام می دهد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،بازرسان وزرات بهداشت و درمان در حوزه سلامت کودکان از دانشکده علوم پزشکی سراب و روند فعالیت واحد کودکان معاونت بهداشتی بازدید میدانی به عمل آوردند.
در این بازدید بر رعایت فرایندهای مربوطه تاکید و از خدمات و فعالیت های صورت گرفته تقدیر شدو درپایان جمع بندی لازم با حضور دکترنادی رزئیس دانشکده علوم پزشکی صورت گرفت.
با آگاهی از رشد و تکامل طبیعی کودک می توان مشکلات جسمی و تکاملی کودک را شناسایی کنیم و از این راه به وجود اختلال در
کودک پی ببریم و از آن پیش گیری کرده و یا آن را درمان کنیم .
همچنین مرکز رشد و تکامل کودک نیز مورد بازدید قرارگرفت و کارشناسان اعزامیاز نحوه فرایند انجام تست بیلی اظهاررضایت کردند.

گفتنی است ،استفاده از ابزارهای غربالگری مثل ASQ به عنوان اقدام خط اول برای جدا نمودن کودکان مشکوک به اختلالات تکاملی از جمعیت عمومی توصیه می شود؛  اما به منظور تشخیص قطعی موارد مشکوک به اختلالات تکاملی و نیز ارزیابی تکاملی گروههای پرخطر می بایست از ابزارهای دقیق تر و استاندارد شده استفاده نمود. یکی از بهترین تست های تشخیصی برای بررسی اختلال تکاملی " تست بیلی"  است که عملکرد تکامل کودک را از یک ماهگی تا 42 ماهگی می تواند بررسی کند.

آزمون بیلی  یک ابزار فردی است که عملکرد تکاملی کودکان 1-42 ماهه را در پنج حیطه ی تکاملی شناختی، زبان (دریافتی و بیانی،) حرکت (درشت وظریف)عاطفی-اجتماعی، و رفتار تطابقی مورد ارزیابی قرار میدهد. این ابزار توسط درمانگر با مشاهده ی عملکرد کودک و والدین تکمیل میشود. زمان تقریبی آزمون بسته به محدوده ی سنی کودک30-90 دقیقه می باشد  .

  • واحد ارجاع دهنده دانشگاه علوم پزشکی سراب