تاریخ : يکشنبه 15 مهر 1397
کد 22

با حضور مدیران و مسئولان واحدهای مختلف حوزه سلامت

کارگاه آموزش حقوق شهروندی در دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد

رئیس دادگستری سراب بر نقش پلیس علمی دررسیدن به مجرمان و اثبات ادله جرم تاکید کرد.

مهدی شمس درکارگاه یکروزه حقوق شهروندی دردانشکده علوم پزشکی سراب گفت:حقوق شهروندی که برگرفته از قانون اساسی و ائین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است به صورت منسجم و دربندهای مختلف به محاکم قضایی بخشنامه شده و همه موظف به اجرای ان هستند.
وی با یاداوری نقش ارتقا سواد و دانش حقوقی مردم اظهارکرد: اموزش حقوق شهروندی به مردم باید در راس اولویت های مراکز آموزشی و فرهنگی کشور قرارگیرد.
کارگاه حقوق شهروندی
رییس دادگستری سراب تصریح کرد:اگر شهروندان به حقوق و تکالیف خود آشنا نباشند دچارمشکلات عدیده ای خواهند شد.
این قاضی ارشد دادگستری با دکرمصادیقی دراین زمینه خاطرنشان کرد:امروز حق دسترسی بازداشت شده به تلفن برای اطلاع بازداشتش؛تامین گرمایش و سرمایش و برخی اموراولیه رفاهی  دربازداشتگاه؛منع بکارگیری روش های خشن دربازجویی؛منع پوشش داشتن صورت بازجو و متناسب بودن جستجوی خانه ها با حکم قضایی و تجسس درصرف مورد ابلاغی دربخشنامه های مختلف الزام شده است و هیچ کس نمی تواند دراین موارد تخلفی صورت دهد.
این مقام ارشد قضایی علمی شدن پلیس و استفاده از ابزارهای فنی درموارد جرم یابی را مهم ارزیابی کرد و گفت:امروز برخورداری از پلیس علمی راه را بردسترسی آسانتر به مجرمان و شناسایی آنها و نیز وقوع جرم هموارکرده و نیازی به اقرار متهم درصورت اثبات ادله کافی وجود ندارد.
شمس کارمندان دولت را به سعه صدر و پرهیز از برخورد نامناسب با مشتریان دعوت کرد و گفت:خدمت به مردم و گشاده رویی دربرخورد با آنها توصیه دینی و اخلاقی ماست.
رییس دادگاه انقلاب سراب برحذف مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین تاکید کرد و گفت:چه لزومی دارد که پزشک خطاکاررا درزندان نگهداشت بلکه می توان از علم او درجهت ارایه خدمت درمراکز حمایتی و امدادی استفاده کرد و به جای مجازات حبس اینگونه احکام را جایگزین کرد.
در ادامه دکتر عباس مجدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب ضمن بیان اهمیت حقوق شهروندی یاداورشد: برخی رفتارهاناشی از عدم آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی کارمندان بوده و کارکنان حوزه بهداشت و درمان نیز در شرایط خطیر و سختی ارائه خدمت می کنند .
وی خواستار تداوم کارگاههای تخصصی در این زمینه شد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 15 مهر 1397
  • ساعت 10
  • توسط جواد عباس زاده
نظرات شما
captcha refresh