تاریخ : شنبه 19 شهريور 1401
کد 226

معرفی سرپرست جدید مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب

آیین تکریم و معارفه مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب مراسم تکریم و معارفه مدیریت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی با حضور دکترنادی ریاست دانشکده علوم پزشکی برگزارشد.
با تکریم آقای مهندس محمود لعلی سرابی و قدردانی از زحمات وی؛خانم دکترشبنم نوروزی به عنوان سرپرست مدیریت دارو و غذا معرفی شد