تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 1397
کد 23

اطلاعیه /مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر رشته فوریت پزشکی

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان رشته فوریت پزشکی متعاقبا اعلام خواهد شد
زمان و نحوه مصاحبه رشته فوریت پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب از طریق همین سایت اعلام خواهد شد