تاریخ : دوشنبه 16 آبان 1401
کد 236

نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب با دکترباقری فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت و درمان

تجهیز و توسعه خدمات اموزشی در دانشکده علوم پزشکی سراب مورد تاکید قرارگرفت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،دکترنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب گفت:در نشست دکترابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان ودکترداودی  نماینده مردم سراب  و تعدادی از مسئولان دانشکده علوم پزشکی سراب راهکارهای توسعه آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب مورد بررسی قرارگرفت.
توسعه فیزیکی ؛تجهیز مرکز مهارت های بالینی و علوم تشریح؛تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی؛افزایش جذب هیبت علمی به خصوص در رشته های علوم پایه و بالینی مورد تاکید قرارگرفت.
همچنین  ایجاد رشته های جدید دانشگاهی  و جذب متعهد خدمت در رشته های فوق تخصصی خون؛گوارش و نوزادان از طرف نماینده مردم سراب  مطرح و مقررشده در اسرع وقت ممکن عملیاتی شود.