تاریخ : سه شنبه 17 آبان 1401
کد 237

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب تاکید کرد:

ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

دردانشکده علوم پزشکی سراب دانشجویان مستعد و علاقمند و نیز استادان پای کار و فعال آمادگی کامل دارند تا با حمایت های معاونت تحقیقات این بخش را تقویت کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب ،درحاشیه اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور  دکتراکبرنادی رییس دانشکده علوم پزشکی با دکترپناهی معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت و دکتر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان جداگانه دیدار و درمورد درخواست ها و مسائل دانشکده علوم پزشکی سراب رایزنی کرد.
وی با تاکید براینکه تحقیقات و پژوهش از مولفه های تعالی و ارتقا دانشکده است یادآورشد:دردانشکده علوم پزشکی سراب دانشجویان مستعد و علاقمند و نیز استادان پای کار و فعال آمادگی کامل دارند تا با حمایت های معاونت تحقیقات این بخش را تقویت کنند و با پژوهشهای جامعه محور و آینده نگر گامی در اجرایی شدن طرح تعالی نظام سلامت بردارند.
همچنین دکترنادی در دیدار با رییس صندوق رفاه دانشجویی گفت:درصدد هستیم تا با کمک های این صندوق به صنعتی کردن آشپزخانه و تجهیز خوابگاه سرعت بخشیم و همچنین  احداث خوابگاه دختران با ظرفیت ۲۰۰نفررا درآینده نزدیک شروع کنیم .