تاریخ : يکشنبه 29 آبان 1401
کد 244

نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده

نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور دکترمحمدمشکینی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور دکترمحمدمشکینی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.
دراین نشست که اعضای تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و انجمن های ورزشی حضورداشتند درمورد راهکارهای توسعه و تعالی فعالیت های فرهنگی هم اندیشی شد.
مقررشده تا هرروز دوساعت به عنوان ساعت فرهنگی  برای اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص یابد.
در ادامه جواد عباس زاده مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده گفت:بزودی کانون های فرهنگی و انجمن های علمی و نشریات دانشجویی فعال تر شده و درجهت تعالی فعالیت های فرهنگی گام های اساسی برداشته خواهد شد.
وی نگاه فرهنگی معاون جدید آموزشی را امید بخش عنوان کرد.
  • واحد ارجاع دهنده دانشگاه علوم پزشکی سراب