تاریخ : سه شنبه 1 آذر 1401
کد 249

دیدار رئیس محترم دانشکده با فرمانده سپاه سراب به مناسبت هفته بسیج

رییس دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت هفته بسیج، در سپاه پاسداران ناحیه سراب با فرمانده سپاه سراب دیدار کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب دکتراکبرنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب درحاشیه حضور در سپاه پاسداران ناحیه سراب و دیداربا فرمانده سپاه سراب به مناسبت هفته بسیج گفت:هرجا روحیه و تفکر بسیجی و جهادی حاکم شده شاهد حصول موفقیت های بی نظیر و روان شدن حل مشکلات بودیم که نمونه و مصداق عینی آن  حضور در طرح شهید سلیمانی و مشارکت درطرح واکسیناسیون بود.
در ادامه سرهنگ پاسدارصبحی  با اشاره به اینکه بسیج متعلق به آحاد مردم است یادآورشد :درجهاد تبیینی باید همه ما و دوستداران نظام احساس مسیولیت کنیم و نسبت به آگاه سازی قشر نوجوان و جوان از پیشرفت های شگرف کشور و نیز جنگ ترکیبی دشمن تلاش کنیم .