تاریخ : جمعه 4 آذر 1401
کد 250

اطلاعیه /استخدام کمک پرستار در بیمارستان سراب

بیمارستان سراب تعدادی کمک پرستار به صورت شرکتی و از طریق آزمون جذب می کند.