تاریخ : دوشنبه 28 آبان 1397
کد 26

ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

سراب- رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب گفت: بخش شیمی درمانی و مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان سراب ایجاد می شود.

وبدا به نقل از مهر:دکترعلیرضا ابهری ظهر امروز دوشنبه گفت: در شهرستان سراب مجمع سلامت تشکیل شده که ریاست آن با فرماندار سراب است.

وی با اشاره به افق های ترسیم شده برای سیمای سلامت شهرستان اظهارکرد: تبدیل دانشکده سراب به دانشگاه، ایجادبیمارستان دوم و گسترش رشته های علوم پزشکی در شورای راهبردی توسعه دانشکده هدف گذاری شده و تمام حرکت های آینده به این سمت خواهد بود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب یاداورشد: بخش دیالیز در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید و ایجاد بخش شیمی درمانی و مرکز مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان نیز دربرنامه های کوتاه مدت قراردارد که با حمایت های مسئولان محقق خواهد شد