تاریخ : دوشنبه 3 بهمن 1401
کد 272

تقویم تحصیلی دانشکده علوم پزشکی سراب نیمسال دوم تحصیلی -۱۴۱۴۰۲۰۱  

تقویم تحصیلی به شرح جدول زیر میباشد

 
  مدت آموزش زمان انتخاب واحد آغاز و پایان آموزش حذف و اضافه حذف اضطراری مدت و تاریخ برگزاری امتحانات تعطیلات بین دو نیمسال/دوره
نیمسال دوم ۱۷هفته سه شنبه۱۱/۱۱/۱۴۰۱
لغایت پنج شنبه ۱۳/۱۱/۱۴۰۱
یکشنبه
۱۶/۱۱/۱۴۰۱
لغایت چهارشنبه۲۴/۳/۱۴۰۲
دوهفته پس از شروع نیمسال تا ۵هفته مانده به پایان نیسمال تحصیلی دوهفته
ازشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲
لغایت چهارشنبه ۰۷/۰۴/۱۴۰۲
۱۴روز
از شنبه ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ لغایت جمعه ۲۳/۰۴/۱۴۰۲
 
 
  • واحد ارجاع دهنده دانشگاه علوم پزشکی سراب