تاریخ : دوشنبه 5 آذر 1397
کد 28

همایش هفته بسیج در دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد

دکتر ابهری بر نقش مهم بسیج در عرصه شکوفایی و تعالی کشور تاکید کرد.

علیرضا ابهری رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب درهمایش "بسیج و روحیه آزادیخواهی"گفت:دشمنان قسم خورده نظام اسلامی برای زمینگیرکردن انقلاب اسلامی جایگاههای قوت نظام را هدف قرارداده و سعی درتضعیف این جایگاهها دارد.

وی جایگاه رفیع ولایت فقیه؛توان موشکی و دفاعی سپاه و نهادهای انقلابی را سه نقطه اتکا و قوت نظام برخاسته از مردم ایران اسلامی عنوان کرد که دشمنان بیشترین هجمه را برعلیه انها ایجادکرده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب روحیه و تفکر ظلم ستیزانه و آزادیخواهانه بسیج را عامل شکست استکبار دانست و خاطرنشان کرد:تئوریسین های غربی به نتیجه رسیدند که تا رهبری و مشارکت مردم درصحنه باشد امکان پیروزی برای غربی ها سرابی بیش نخواهد بود.

ابهری الگو برداری ملت های منطقه از بسیج را مورد اشاره قراردادو افزود:اکنون شاهد شکل گیری هسته های مقاومت مردمی در عراق؛لبنان؛فلسطین و یمن هستیم.

استاد دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: پیشرفت های علمی جوانان ایرانی درجهان خیرهکننده است.