تاریخ : شنبه 5 فروردين 1402
کد 294

اولین نوزاد سال 1402

اولین نوزاد در سال 1402 متولد شد.
اولین نوزاد سال ۱۴۰۲
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب اولین نوزاد سال ۱۴۰۲شهرستان سراب ساعت ۶صبح روز اول فروردین ماه به دنیا آمد. این نوزاد خوش شانس یک دختر بود که به روش زایمان طبیعی و تحت مراقبت خانم زهرا راجی کارشناس مامایی شاغل در اتاق زایمان متولد شد .خانواده این نوزاد ۳۶۰۰گرمی اعلام کردند که نام اسما را برای فرزند خود انتخاب کرده اند.