تاریخ : پنجشنبه 10 فروردين 1402
کد 301

نهایی شدن تفاهم نامه شروع ساخت خانه بهداشت چقوش

طرح های عمرانی سلامت شهرستان سراب به سرعت درحال اجرایی شدن هستند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب دکتراکبرنادی درحاشیه نشست برنامه ریزی برای طرح های عمرانی سلامت و تامین مالی پروژه ها گفت:طرح های عمرانی سلامت شهرستان سراب به سرعت درحال اجرایی شدن هستند و افزون بر مراکز جامع سلامت روستایی درحال احداث درهفته سلامت شاهد شروع پروژه های مراکز جامع سلامت شهری و ساختمان آزمایشگاه جامع سلامت خواهیم بود.
وی همچنین از نهایی شدن تفاهم نامه شروع ساخت خانه بهداشت چقوش خبرداد.